was successfully added to your cart.

Cart

DMN op DMA Hong Kong

DMN-bestuursleden Pieter Aarts en Christine De Lille bezochten begin juni Hong Kong. Zij waren twee van de ruim 200 aanwezigen op de tweejaarlijkse wetenschappelijke Design Management Academy Conference (DMA) op de Hong Kong Polytechnic University.

DMN was door decaan Cees de Bont van de Polytechnic University uitgenodigd voor o.m. een lecture op de School of Design over de succesfactoren van de Nederlandse creatieve industrie. Ruim veertig hoogleraren, alumni, docenten en Phd studenten vormden een geboeid en interactief gehoor. Pieter en Christine gingen in op de vraag wat ‘the Dutch approach’ uniek en onderscheidend maakt én hoe je die ook in de context van Hong Kong, China en Azië zou kunnen toepassen.

Daarnaast verzorgden Pieter en Christine samen met Maïte Oonk (KLM) een succesvolle presentatie en workshop (zie foto) op de DMA-conferentie over de innovatieve ‘design doing’ aanpak van KLM en de TU Delft. Hierin konden de deelnemers zelf ervaren hoe het is om binnen de operatie van KLM met gebruikers en stakeholders te scrummen en te itereren.

DMA is de tweejaarlijkse wereldwijde academische conferentie over design, innovatie en business. DMA ging deze editie over ‘creative intersections’. Om succesvol producten, diensten en systemen te ontwikkelen moeten we met nadruk ook de wijze waarop we dat doen innoveren. Concreet: anders durven (samen)werken, ontwikkelen, ontwerpen en implementeren. Met meer disciplines en door nieuwe methodes en manieren van onderzoek toe te passen. Zoals eerder de stakeholders betrekken bij wat je ontwikkelt of ontwerpt, sneller en regelmatiger testen en ‘onzekerheid durven toelaten en managen’. Hoe je dat concreet doet en tegelijk wetenschappelijk toetst én hoe je zoiets implementeert en ‘accountable’ maakt voor bedrijven en organisaties waren de meest terugkerende thema’s.

Naast poster- en paperpresentaties waren er twee keynotes van ex-IDEO Richard Kelly en de gereputeerde Amerikaanse business-hoogleraar Jeanne Liedtka. Zij benadrukten beiden dat innovatie alleen slaagt als je ‘om durft te denken’, continu de context je organisatie binnen haalt en stakeholders en eindgebruikers in een zo vroeg mogelijk stadium zo interactief mogelijk betrekt. Het ‘omarmen van onderhoud’ in combinatie met visie én eigenaarschap lijkt de gedroomde aanpak. Kansen liggen er wat dat betreft niet alleen voor grote corporates, maar ook voor kleinere bedrijven en de publieke sector.

Een intensieve week op een zeer boeiende, dynamische plek waar verschillen in cultuur en wereldbeeld elkaar continu raken. Met een mooie take away in de vorm van de toezegging dat DMA na London (2019) hoogstwaarschijnlijk in 2021 in Nederland georganiseerd gaat worden. Tegelijk – en dat is geen toeval – met de 21e verjaardag van DMN. Waardoor we zoveel mogelijk de dwarsverbanden tussen de ontwerppraktijk, creatieve industrie, opdrachtgevers en de wetenschappelijke context van DMA actief zullen gaan leggen. Een mooi vooruitzicht!