was successfully added to your cart.

Cart

ECIS 2017 IN BRUSSEL

Eind november vond de jaarlijkse editie plaats van de European Creative Industries Summit (ECIS). Focus dit jaar lag op de innovatieagenda voor de creatieve industrie: hoe moet deze industrie zèlf de komende jaren veranderen om haar toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren?

Ruim 80 aanwezigen uit alle landen van de EU kwamen daarvoor samen. Vanuit Nederland waren Peter Kentie en Bart Ashmann spreker en panellid.

Peter presenteerde zijn bekende citymarketing-case van EHV365. Hij zoomde in op de roots van Eindhoven en de successen van de regio door inspiratie en pragmatisme te combineren. Naast visie, leiderschap en hard werken ging het ook over cultuur en de wijze waarop men in Brainport elkaar ‘vanzelf weet te vinden en zaken samen durft aan te pakken’. Het DNA bestaande uit innovatie, technologie en creativiteit kan Europees op veel bewondering rekenen. Zeker de specifieke wijze waarop cross-overs tussen disciplines leiden tot succesvolle startups en de economische vitaliteit in de regio vergroten.

Bart ging vanuit zijn rol als directeur van CLICKNL in op de – voor Europese begrippen – unieke situatie in Nederland. Daarbij werken de publieke- en private sector nauw samen bij toegepast onderzoek en worden cross-overs tussen disciplines gestimuleerd. Vooral het inzoomen op maatschappelijk relevante onderwerpen (zoals de zorg, vergrijzing, mobiliteit, circulaire economie en de digitalisering van het publieke domein) wordt gezien als één van de manieren waarop de creatieve industrie het verschil kan maken.

DMN-bestuurslid Pieter Aarts nam deel aan de afsluitende discussie. Het belangrijkste gedeelde inzicht betrof met name de creatieve industrie zelf: ’We helpen veel opdrachtgevers succesvoller te worden door creativiteit in te zetten, nieuwe inzichten en oplossingen te bieden, de toekomst tastbaar te maken en om te durven denken… maar we moeten zelf als sector ook hard aan de slag, stilstand is immers achteruitgang in een continu veranderende wereld’, aldus Pieter. Ook de onderbouwing en bewijsvoering is van belang. ‘Accountability en validatie zijn belangrijk om de toegevoegde waarde van de creatieve industrie (nog) beter over het voetlicht te krijgen. Zo ook het structureel inbedden van onderzoek en het verbinden van kennis en wetenschap met de creatieve makers-cultuur (‘build fast, fail fast, learn fast’). Kortom, ook voor ons als creatieve industrie is er meer dan genoeg werk aan de winkel.’