Aansluiten bij DMN heeft voordelen. Je ontvangt regelmatig nieuwsbrieven en tijdens onze bijeenkomsten wordt je bijgepraat over actuele thema’s, wat dat betekent voor ontwerpers en opdrachtgevers, wat de kansen en bedreigingen zijn en hoe je kunt inspelen op deze ontwikkelingen. Natuurlijk tref je vakgenoten en is er ruimte om zelf een bijdrage te leveren door het organiseren van een DMN bijeenkomst. DMN-leden ontvangen korting op bijeenkomsten, congressen en seminars waar DMN met een partner afspraken over maakt, zoals bijvoorbeeld EURIB, BNO of DMI. Dit staat altijd vermeld bij het betreffende evenement op onze site.

DMN-leden kunnen kosteloos deelnemen aan alle DMN-bijeenkomsten. Buffet en drankjes zijn inbegrepen. DMN organiseert jaarlijks vier bijeenkomsten die in principe voor iedereen toegankelijk zijn (per keer is er ook een losse kaartverkoop). Daarnaast is er jaarlijks een ‘speciale’ bijeenkomst voor DMN Members Only. Vaak wordt tijdens een DMN Members Only bijeenkomst een kijkje in de keuken van een organisatie gegeven.

Kosten
De kosten zijn excl. 21% btw. Tussen haakjes staan de bedragen voor degene die zich aansluiten na augustus.
– individuele leden €250 (€130)
– bedrijfsleden betalen €750 (€390)
– studenten (tot maximaal 30 jaar) €95 (€50)

Een kalenderjaar loopt van januari t/m december. Alle lidmaatschappen worden per 1 december automatisch verlengd tenzij voor die datum is opgezegd aan info@dmnetwerk.com

Indvidueel lidmaatschap
Dit lidmaatschap is op naam. Leden hebben -zonder extra kosten- toegang tot DMN-bijeenkomsten.

Bedrijfslidmaatschap
Het bedrijfslidmaatschap biedt de mogelijkheid om met maximaal 5 medewerkers, collega’s, relaties, klanten of studenten deel te nemen aan DMN-activiteiten. Designmanagement is vooral in grotere organisaties een zaak van een afdeling of groep. Verder biedt het bedrijfslidmaatschap de mogelijkheid om anderen, zoals bijvoorbeeld klanten, op een objectieve en realistische wijze kennis te laten maken met het belang van de discipline designmanagement.

Studentlidmaatschap
Dit lidmaatschap is op naam en geldt enkel voor studenten tot maximaal 30 jaar. Studentleden hebben -zonder extra kosten- toegang tot DMN-bijeenkomsten.

Losse kaarten
Voor open DMN-bijeenkomsten kun je ook losse tickets kopen. Voor een aantrekkelijk tarief kun je kennis maken met leden en actuele thema’s. Het bedrag is een tegemoetkoming in de kosten en bedraagt €65,00 incl. btw per ticket. Buffet en drankjes zijn inbegrepen.

Lid worden Design Management Netwerk

Maak deel uit van ons netwerk en schrijf je in.
Meld je aan door onderstaande velden in te vullen.

Jouw naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Factuurgegevens (verplicht)

Naam, postadres, evt. PO-nummer en naar welk e-mailadres te versturen

Soort lidmaatschap (verplicht)

Bedrijfsnaam (invullen als je voor een bedrijfslidmaatschap kiest)

Naam opleiding (invullen als je voor een studentenlidmaatschap kiest)