Het Design Management Netwerk (DMN) verbindt professionals rondom het thema design management. DMN bestaat sinds 2000 en wil de wereld van business, management en creativiteit constructief met elkaar verbinden.

DMN heeft leden uit drie belangrijke doelgroepen: de vraagzijde (organisaties zoals Heineken, Forbo en Philips), de aanbodzijde (ontwerpbureaus en consultants zoals EdenSpiekermann, VBAT en npk design) en onderwijs/onderzoek (TU Delft, HKU en de Design Academy Eindhoven).

Waar staat DMN voor?
DMN zet zich in voor een professionele en structurele inzet van design. Deze aanpak leidt tot relevante producten, een vitaal merk, betere dienstverlening en succesvolle innovaties. In een breder kader biedt de inzet van design en design thinking de kans om als organisatie sneller en beter in te spelen op veranderingen in de markt. Op die wijze heeft design effect, zorgt het aantoonbaar voor resultaat en helpt het organisaties bij het opbouwen en in stand houden van een duurzaam concurrentievoordeel.

Wat doet DMN?
DMN brengt professionals samen en zorgt dat deze ontmoetingen leiden tot het delen en vermenigvuldigen van kennis. De kern van ons aanbod zijn de netwerkbijeenkomsten (gemiddeld 6 per jaar). Op wisselende locaties belicht DMN actuele, prikkelende en interessante thema’s. Dit kan in de vorm van een business case, een debat, een bedrijfsbezoek of een lezing.

Samenwerking
DMN participeert in relevante events van derden (What Design Can Do, de Dutch Design Week), werkt samen met gelijkgestemde partijen (PDMA, BNO, CLICKNL) en participeert in prijzen die met name de toegevoegde waarde van design voor organisaties belonen (de Dutch Design Awards categorie ‘beste opdrachtgever’, de Europese DME Awards).

ons bestuur

Mirjam van Coillie

Voorzitter

Pieter Aarts

Secretaris

Louise de Blécourt

Penningmeester

Christine De Lille

Algemeen bestuurslid

Maïte Oonk

Bestuurslid